Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 16, 43-300 Bielsko-Biała ul.Asnyka 30

Beskidzki Bank Spółdzielczy w Bielsku-Białej nr 49 8111 0009 2001 0037 0985 0001

Tytuł wpłaty: Nazwisko i Imię ucznia, klasa

Dyrektor gimnazjum: mgr Maria Cyran
Wicedyrektor: mgr Halina Babik-Dziedzic

Sekretariat gimnazjum czynny codziennie w godz. 7:30 - 15:30

Sekretarz gimnazjum: Jolanta Zawisza
Kierownik gospodarczy: Maria Romaniak


budynek_szkoly